Головна Життя На Львівщині суд змусив чиновника виконувати свої обов’язки

На Львівщині суд змусив чиновника виконувати свої обов’язки

Так рідко є, що судам приходиться втручатися в обов’язки різних чиновників, але такі випадки бувають. І про один з них ми хочемо розказати нашим читачам. А стосується справа приватизації житла.

У відповідності із ч.1 ст.1 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» приватизація державного житлового фонду – це відчуження квартир державного житлового фонду на користь громадян України.
Мешканка смт. Красне проживши все своє життя в квартирі, звернулася із заявою про її приватизацію. Розпорядженням органу приватизації Красненської селищної ради від 05.12.2016р. за № 3668 її прохання задоволено, передано вказану квартиру у власність, зобов’язано спеціалізовану організацію товариство з обмеженою відповідальністю «Профіт» оформити свідоцтво про власність на житло, а також зобов’язано її укласти з Красненською селищною радою договір на участь у його витратах. Однак, оформивши належним чином приватизаційні документи на вищезгадану квартиру, завершальним етапом якого є підписання свідоцтва про право власності на квартиру, селищний голова Красненської селищної ради відмовився підписати таке свідоцтво за заявою громадянки від 27.02.2017р. Як вбачається з листа селищного голови від 14.03.2017р. за № 119 підставою для відмови є те що, при Красненській селищній раді немає органу приватизації. Тобто, мешканці смт. Красне фактично відмовлено у праві на приватизацію житла.
Громадянка за допомогою звернулася до Буського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. За справу взявся адвокат призначений за кошти держави. Дослідивши матеріали справи та вивчивши надані докази у справі адвокат підготував адміністративний позов в якому зауважив, що відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Україною Законом №475/97-ВР від 17.07.1997р., кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.
Отже, обираючи спосіб захисту порушеного права, слід зважати й на його ефективність з точки зору статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. І тому в ч.1 ст.6 КАС України передбачено, що суди при вирішенні справ керуються принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Відповідно до ст.2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно – правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. У справах щодо оскарження рішень суди перевіряють чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Суд не може підміняти державний орган рішення якого оскаржується, приймати замість рішення, яке визнається протиправним, інше рішення, яке б відповідало закону, та давати вказівки, які б свідчили про вирішення питань, які належать до компетенції такого суб’єкта владних повноважень, оскільки такі дії виходять за межі визначених йому повноважень законодавцем. Але з урахуванням тієї обставини, що громадянка неодноразово зверталася до селищного голови Красненської селищної ради з одного і того ж питання щодо підписання свідоцтва про право власності на вказану квартиру та отримувала формальні усні відмови в його підписанні, а тому суд вважає, що належним способом захисту порушеного права Позивача є саме зобов’язання селищного голови Красненської селищної ради підписати таке свідоцтво. За таких обставин, відмова селищного голови Красненської селищної ради підписати свідоцтво про право власності на зазначену квартиру є незаконною, тому позов в цій частині також слід задовольнити. Взявши до уваги докази по справі суд вирішив адміністративний позов задовольнити, визнати протиправною відмову Красненської селищної ради Буського району Львівської області, в особі селищного голови Красненської селищної ради у видачі свідоцтва про право власності на квартиру, яка знаходиться в смт. Красне та зобов’язав селищного голову Красненської селищної ради видати (підписати) громадянці свідоцтво про право власності на квартиру.

 Якщо ваші права порушено звертайтеся: Центр знаходиться у м Буську по вул. Петрушевича 8. Тел:(03264) 2-11-12 та бюро правової допомоги Буського МЦ з БВПД в м. Броди вул. Щурата 8. Тел: (03266) 25-113, м. Кам’янка-Бузька вул. Я. Мудрого 17 б. Тел: (03254)23-069, м. Золочів вул. Валова 4. Тел: (03265) 70-091, та м. Радехів вул. Відродження 7. Тел: (03255) 41-079.

Безоплатна правова допомога є доступною послугою якою можуть скористатися всі мешканці нашого краю.

                    Іван Скочко, директор Буського МЦ з БВПД