Головна Цікаво Реалізація та захист прав людини в управлінні Пенсійного фонду України

Реалізація та захист прав людини в управлінні Пенсійного фонду України

1461

Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку, які об’єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівним для всіх людей. Рівність прав громадян України, закріплена статтею 21 Конституції України, де зазначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Право людини може бути реалізоване лише за наявності певних юридичних засобів, (механізмів), наприклад право на пенсійне забезпечення неможливо реалізувати, без встановленої відповідної юридичної процедури.

Стаття 46 Конституції України передбачає, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел.
Конституційне право на соціальний захист включає право громадян на забезпечення їх у старості. Зокрема, пенсія за віком, за вислугу років та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю, заслужені попередньою працею і є однією з форм соціального захисту. Цим визначається зміст обов’язку держави стосовно тих громадян, які набули право на одержання пенсії.

Загальні права громадян з органами Пенсійного фонду України
Громадянин, який звертається до органів Пенсійного фонду України має право: на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду України; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; звертатись на особистий прийом до керівника і спеціалістів органу Пенсійного фонду України за встановленими в цих органах графіками та до громадських приймалень органів Пенсійного фонду України; оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду України нижчого рівня до органів вищого рівня або в судовому порядку.

Право громадян на одержання інформації про своє пенсійне забезпечення
Для одержання необхідної інформації про своє пенсійне забезпечення громадяни мають право: ознайомитись у приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, з інформацією про себе, яка занесена до електронної бази даних органів Фонду; вимагати надання копій розпоряджень – про призначення (перерахунок) пенсії; знайомитись в органах Фонду з нормативно-правовими актами на підставі яких призначено пенсію; одержувати будь – яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка знаходиться у володінні органів Фонду.

Права громадян при звернені за призначенням пенсії
При звернені за призначенням пенсії громадяни мають право: подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до виникнення такого права: через представника підприємства, установи, організації; особисто; поштовим відправленням; через представника, який діє на підставі довіреності; подавати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом 3-х місяців з дня подання заяви; одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів; вимагати від органів Фонду надання допомоги у витребуванні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів; одержати письмове повідомлення від органів Фонду про призначення пенсії або про відмову у її призначенні із зазначенням причин відмови; одержати пенсійне посвідчення встановленого зразку.

Права громадян при виплаті пенсії
Громадяни, яким призначено пенсії мають право: обрати організацію, що буде здійснювати виплату та доставку пенсії (поштові відділення або банківські установи); одержувати пенсію у строк не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія; на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;
Право громадян на звернення
Реалізуючи своє право на звернення, громадяни мають право: звертатись до органів Фонду з пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді у строки, визначені Законом України “Про звернення громадян”; вимагати розгляду звернень у своїй присутності та за участю посадових осіб органу Фонду, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

Права громадян з обмеженими фізичними можливостями
Громадяни з обмеженими фізичними можливостями мають право: на безперешкодний доступ до приміщень органів Пенсійного фонду України, які мають обладнані необхідними для цього засобами; вимагати особистого прийому на дому, у разі, коли за станом здоров’я відсутня можливість прибути до органів Пенсійного фонду України.

Права громадян на оскарження рішень органів Пенсійного фонду України
Громадяни, які незадоволені рішенням органу Пенсійного фонду України мають право: оскаржити таке рішення до органу Пенсійного фонду України вищого рівня або звертатись до суду зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб: оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня.
Реалізація конституційних прав громадян, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України – є одним з основних пріоритетів Пенсійного фонду України.