Головна Духовне Когось кличуть, а когось звільняють від служби

Когось кличуть, а когось звільняють від служби

У зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної ситуації, втручанням Російської Федераційї у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги оголошено та проводиться часткова мобілізація. Це комплекс заходів, які здійснюють із метою планомірного переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України – на організацію і штати воєнного часу.

У Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» визначено такий вид військової служби як військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період. Мобілізацію проводять протягом 45 діб із дня набрання чинності указу. В цей період триває призов військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, і поставка транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії України в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву. Місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування повинні організувати та забезпечити у встановленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, яких призивають на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти й у військові частини, а також тимчасове виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних, інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

Комплектування військовослужбовцями Збройних сил України та інших військових формувань згідно із законом здійснюють шляхом призову громадян України на військову службу, або шляхом прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

З оголошенням мобілізації в державі настає особливий період, який охоплює час мобілізації (45 діб), воєнний час (час від закінчення мобілізації до припинення конфлікту) та частково відбудовний період після закінчення воєнних дій (час від припинення конфлікту до оголошення демобілізації).

Після оголошення мобілізації в державі проводять заходи особливого періоду, які передбачають, крім іншого, призов військовозобов'язаних до Збройних сил України на військову службу в особливий період. Після припинення конфлікту, який спричинив оголошення мобілізації в країні, наступає відбудовний період.

З метою забезпечення законних підстав для виходу країни з особливого періоду, указом Президента України, затвердженим Верховною Радою, оголошується демобілізація. Це комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України. Вони спрямовані на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних сил України – на організацію і штати мирного часу. З оголошенням демобілізації та переходом Збройних сил України на штати мирного часу військовослужбовці, які проходили військову службу за призовом в особливий період, підлягають звільненню з військової служби встановленим порядком.

Треба зазначити, що з 18 березня цього року в країні настав особливий період. Це період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України.

Як було згадано вище, після оголошення мобілізації починається призов військовозобов'язаних до Збройних сил України на військову службу в особливий період.

Початком проходження військової служби є день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту. Це для громадян, призваних на строкову військову службу, та громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період. А закінченням проходження військової служби вважають день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо).

Строкова військова служба має різні терміни тривалості. Наприклад, для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях, – до 12 місяців. Для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, – до 9 місяців.

У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений законом, військову службу продовжують понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених у законодавстві.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані особи, «заброньовані» на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабміном. Також це люди, визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії), чоловіки, на утриманні яких перебувають п'ять і більше дітей віком до 16 років, та жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (однак їх можуть призвати на військову службу в разі їхньої згоди тільки за місцем проживання). Перелік доповнюють зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, котрі можуть здійснювати такий догляд, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та інші військовозобов'язані, або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках. Також у разі настання особливого періоду з військової служби звільняють військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, а також військовослужбовців, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби, з виключенням із військового обліку.

"ВЖ"