Головна Духовне Допомогти зі встановленням сигналізації на храм з іконостасом Рутковича зголосився лише один...

Допомогти зі встановленням сигналізації на храм з іконостасом Рутковича зголосився лише один депутат

Богдан Козак – єдиний з депутатів, хто допоміг встановити охоронну сигналізацію у церкві села Волиця-Деревлянська Буського району.

За словами мистецтво­знавця Олександра Моло­дого, після того, як на по­чатку січня з цієї церкви зловмисники викрали чо­тири цінні ікони XVII сто­ліття (роботи відомого ма­ляра Івана Рутковича), розпо­ча­лися пошуки не­бай­дужих лю­дей, які б до­по­могли вста­новити на храм охо­ронну сигналізацію.

"Ми зверталися до ба­гатьох впливових людей і до тих, хто став народними депутатами, але ніхто не дав жодної копійки", – розповідає Олександр Молодий. – "В той час як у храмі ще залишились інші роботи Івана Рутковича. За художньою цінністю їх можна прирівняти хіба що до робіт Рембранта.

Бог­дан Козак – єдиний, хто по­годився та повністю влас­ним коштом про­фі­нансував встановлення охоронної сигналізації на храм. Спо­діваємося, що це вбереже іконостас від подальшого розкрадання".

На сьогодні визначити точну вартість ікон Івана Рутковича не можуть на­віть мистецтвознавці, адже для сучасного ринку анти­кваріату це велика рідкість.

Олександр Молодий наго­ло­сив, що церков, у яких зберігаються раритетні па­м'ятки такого рівня, на Львівщині – одиниці. Цін­ність храму в тому, що у ньому знаходяться не окре­мі ікони, а цілий іконо­стас за підписом майстра. Цей іконостас знаний прак­тично в усьому світі. Відо­мості про нього містяться в десятках книг. Також він багаторазово ставав темою для захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Як стало відомо, вчи­нок депутата не зали­шився поза увагою гро­мадськості. За допомогу у збереженні національної культурної спадщини Львів­щини Богдану Козаку ви­словлено подяку від імені голови Львівської обласної організації Українського товариства охорони па­м'яток, історії та культури Андрія Салюка.

Тетяна  ПАРКАСЕВИЧ