Головна Коротко Менінгіт відступає

Менінгіт відступає

На 8 серпня в Бусь­кому районі зареєстровано 10 ви­падків за­хво­рювань на се­розний менінгіт, серед них 3 у дітей. Нагадаємо, на 30 липня у ра­йоні зареєстрували 22 випадки сероз­ного менінгіту, серед них7 у  дітей.За словами завідувача Бу­ського інфекцій­ного відділен­ня ЦРЛ Лілії Лащук рівень за­хворюваності зменшується.«Отож, аби вберег­тись від се­роз­ного менінгіту, – розпо­ві­дає лікар, – варто дотри­муватись кашльового етикету. Якщо каш­ля­є­мо, то потрібно ви­користовувати сер­ветки чи хус­тинки, але в жод­ному разі не кашляти собі в руку. Ще один шлях передачі захворю­вання – контактно – побуто­вий. В цьому ви­падку профілактикою є мит­тя рук і обробка всіх по­верхонь, до яких торкаються руки. Пере­дається  ме­нінгіт і фе­кально-ора­льним шляхом – через воду  і харчові про­дукти. Для пиття маємо вжива­ти дистильовану чи переки­п'я­чену воду. А також треба мити про­дукти, найкраще ошпарити їх окропом».