Головна Коротко У Буському районі смертність переважає над народжуваністю

У Буському районі смертність переважає над народжуваністю

 У Буському районі смертність переважає над народжуваністю (на 112 осіб). Проте кардинального зменшення населення не відбулося. Це пояснюється тим, що за 9 місяців у район прибуло 429 і вибуло 342 особи, міграційний приріст склав 87 осіб. Завдяки цьому населення району становить 46385 осіб (на початок 2012 року – 46410 осіб). Враховуючи смертність, народжуваність та міграцію, населення району зменшилося лише на 25 осіб порівняно з чисельністю на початок року.

 
Упродовж січня–вересня 2012р. в Буському районі наро¬дилося 436 дітей, померло 548 осіб, в тому числі 2 дітей віком до 1 року. Із загальної кількості померлих 18 осіб померли від нещасних випадків у побуті. Серед причин смерті у побуті – 7 випадків ушкодження з невизначеним наміром, 5 – транспортні нещасні випадки, 1 – падіння, 
2 – випадки випадкового утоплення та занурення у воду і 3 – інші причини.
 
Ринок праці. У січні-вересні 2012р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ і організацій становила 6100 осіб, що на 5,3 менше ніж у відповідному періоді торік (дані наведені по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб). 
 
На обліку у державній службі зайнятості на 1 листопада 2012р. перебувало 463 незайнятих громадян. Серед зазначеної категорії громадян 97,2% мали офіційний статус безробітних, із них 83,5% отримували допомогу з безробіття. Рівень зареєстро¬ваного безробіття на 1 листопада 2012р. становив 1,6% (на 1 листопада 2011р. – 1,2 %). 
 
За повідомленнями підприємств, установ і організацій є 34 вільних робочих місць та вакантних посад. Навантаження на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) – 14 осіб.
 
Оплата праці. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні–вересні 2012р. зросла порівняно з січнем–вереснем 2011р. на 14% і становила 2063,76 грн. 
 
Субсидії. Упродовж січня–вересня 2012р. до служби із надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 225 сімей, з яких 202 сім’ї (89,8%) повторно. Призначено субсидії 225 сім’ям (100%) на загальну суму 22184 грн.
 
Житлово-комунальні послуги. У вересні мешканцям Буського району нараховано до сплати за житло і комунальні послуги 580,5 тис.грн. На кінець вересня 2012р. загальна заборгованість населення у районі становила 696,4 тис.грн і зменшилася порівняно з відповідною датою попереднього місяця на 137,9 тис.грн (на 16,5%).
 
Наталія СТЕПАНЮК, начальник РВС