Головна Культура Бібліотека і родина: проблеми, досвід, ідеї

Бібліотека і родина: проблеми, досвід, ідеї

Сучасна бібліотека повинна стати епіцентром громадських ініціатив, центром розвитку громади, продемонструвати широкій громадськості, як вона, надаючи нові послуги з використанням Інтернету та у співпраці з місцевою владою, ініціативною громадською групою, школою, розвиває свою громаду.

Привернення уваги до проб­лем читання у сім'ї, по­шуки шляхів співробітництва з кожною сім'єю, спри­яння бажанню у читачів-батьків допомогти своїй дитині долучитися до книги сьогодні за­лишаються одними із надзви­чай­но важливих завдань бібліотеки. Адже сімейні читання – це своє­рідна давня традиція української інтелігенції. Це форма спілку­вання ди­тини і батьків, це роз­мова батьків з дітьми про мо­раль.

Саме з такою метою у бібліо­теці с.Ракобовти було проведено ярмарок ідей "Бібліотека і родина: проблеми, досвід, ідеї", на якому проаналізовано, як ставляться в сім'ї до читання дітей, що знають батьки про дитячу літературу, про роботу бібліотеки, якої допомоги потребують у вихованні дітей.

Ярмарок дав можливість всім учасникам поділитися до­свідом, взяти участь у дискусії "Цінності сімейного читання. В чому вони?", а також поспілку­ватися з однодумцями.

Під час підготовки ярмарку було проведено анкетування для дітей "Що читали твої батьки в твоєму віці і що радять прочитати тобі". За допомогою анкетування проаналізували, як ставляться в сім'ї до читання дітей. Бо дехто з батьків вважає, що можна об­межитись лише читанням шкіль­ної програми. Основна ж маса цікавої дитячої літератури за­лишається поза увагою дітей. Саме тому необ­хідно спрямо­вувати зусилля на підви­щення за­гальної і педагогічної культури батьків. Адже будинок без книги – що будинок без вікон.

У бібліотеці було оформлено книжкову виставку "Читаю книги я – читає вся сім'я", яка була до­повнена  рекомендаційним спис­ком літе­ратури "Бібліотекар ра­дить про­читати". Суттєвим доповненням до ярмарку була організована твор­ча виставка сімейних книжко­вих зібрань "А ми читали у дитинстві".

У ярмарку ідей взяли участь сільський голова Б.Смолін­ський, вчителі місцевої школи, а також жителі села.

Учасники ярмарку висунули ідею провести у бібліотеці акцію "Відпусти улюблену книжку у по­дорож", мета якої – добровіль­ний обмін вже прочитаними книгами з власних колекцій із іншими читачами бібліотеки.

Марія СМОЛІНСЬКА,

завідувач бібліотеки с.Ракобовти