Головна Культура На Львівщині попереджають про небезпеку від кліщів

На Львівщині попереджають про небезпеку від кліщів

З приходом весни, прокидаються і кліщі, які є переносниками цілого ряду небезпечних інфекційних захворювань. На території Буського району за поточний рік зареєстровано 3 присмоктування кліщем, а за аналогічний період 2015 року – жодного випадку.  У 2015 році було зареєстровано  1 випадок хвороби  Лайма, а у 2014 році – 4 випадки.

      У 2014 році в Львівській області зареєстровано 1 випадок захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт місцевого зараження  у   жительки м.Червонограда.
АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ УКУСІ КЛІЩА
 (згідно з вимогами наказу МОЗ України від 13.05.2013 р. № 369 « Про затвердження МР «Неспецифічна профілактика трансмісивних природно-вогнищевих інфекцій, що передаються іксодовими кліщами»)
     Іксодові кліщі – переносники збудників таких небезпечних інфекційних захворювань як кліщовий вірусний енцефаліт, хвороби Лайма, Ку-гарячки, бабезіозів   та ін. Людина може заразитися збудниками цих хвороб через укус інфікованого кліща.
Як захистити себе від укусу кліща?
       При знаходженнi на небезпечнiй у вiдношеннi до iксодових клiщiв територiї, дотримуватись правил поведiнки, якi допоможуть уникнути присмоктування цих кровососiв.
      Для вибору мiсця зупинки, ночiвлi у лiсi надають перевагу сухим сосновим лiсам з пiщаними грунтами або дiлянкам без трав’янистої рослинностi. На небезпечнiй територiї не можна сiдати чи лягати на траву. Ходити в лiсi слiд посерединi стежини (дороги), не торкаючись чагарникiв, високої трави, по освiтлений (сонячнiй) сторонi.

      Проведення само- i взаємооглядiв. Проводяться для виявлення клiщiв, якi причепилися. Поверхневi огляди слiд проводити кожнi 10–15 хвилин, а бiльш ретельні із знiманням та вивертанням одягу — кожнi 2 години.
Пiсля повернення з лiсу або перед ночiвлею зняти одяг, ретельно оглянути тiло i одяг; не заносити в примiщення свiжозiрванi рослини, верхнiй одяг i iншi предмети, на яких можуть виявитися клiщi; оглядати собак i iнших тварин для виявлення i видалення з них клiщiв, що причепилися i присмоктались.
     Необхiдно одягатись таким чином, щоб перешкодити нападу клiщiв на людину, заповзанню їх пiд одяг i полегшити швидкий огляд для виявлення клiщiв, якi причепилися. Звичайний одяг може бути перетворений у захисний: штани повиннi бути заправленi у чоботи, гольфи чи шкарпетки з щiльною гумкою. Верхня частина одягу (сорочка, куртка) повинна бути заправлена у штани, а манжети рукавiв щiльно прилягати до руки. Для цього всi застiбки на ґудзиках слiд замiнити на липучки чи блискавки, а до манжетiв i низу штанiв пришити еластичну панчоху, щоб вона щiльно облягала зап’ястки i щиколотки. Якщо немає необхiдних матерiалiв, то як тимчасовий захiд можна використовувати будь- яку липку стрiчку i стягнути низ штанiв i рукави у такий спосiб, щоб не проповзли клiщi. Взуття слiд змастити дьогтем, тому що вiн володiє вiдлякуючою дiєю на клiщiв.       
 Найкращим взуттям у лiсi є чоботи, гладка поверхня яких перешкоджає прикрiпленню клiщiв. Кращою натiльною бiлизною слiд вважати трикотажну, яка за рахунок щiльного прилягання до тiла утруднює присмоктування клiщiв. Особливу уваги слiд звернути на голову: довге волосся слiд прибрати пiд головний убiр або хустину. Оптимальним є однотонний одяг, на якому клiщi бiльш помiтнi.
Якщо все ж таки кліщ присмоктався,  необхідно:
1. Видалити клiща.
     Для видалення клiща та первинної обробки мiсця укусу (присмоктування) слiд звернутись до травматологiчного пункту i, лише при неможливостi, зняти клiща самостiйно. Слiд пам’ятати, що iнфiкування людини вiдбувається впродовж усього перiоду кровосмоктання. Тому, чим швидше зняти з тiла клiща, який присмоктався, тим меншу дозу збудника вiн передасть i тим менша ймовiрнiсть розвитку захворювання. Знiмати клiща слiд дуже обережно, щоб не обiрвати хоботок, який глибоко i мiцно закрiплюється на весь перiод присмоктування. При цьому слiд не допускати розчавлювання клiща через можливiсть втирання збудника у шкiру. Якщо просто потягнути клiща, то хоботок, який щiльно тримається у шкiрi, може вiдiрватись вiд тiла клiща. Невидалений хоботок може слугувати причиною болю та запалення, а також збiльшити ризик зараження збудниками iнфекцiй. Рекомендований багатьма спецiалiстами спосiб видалення клiща шляхом попереднього змазування його тiла рiдиною (нафта, камфорна олiя, ефiр) або будь-яким пiдручним засобом (пiнка, крем для голiння, сметана) призводить до перекриття дихальних отворiв, внаслiдок чого клiщ сам намагається визволитись. Цей метод є небезпечним: частi випадки, коли клiщ гине, що значно утруднює його видалення.

   Бiльш ефективними є наступнi способи:
– клiща захоплюють пiнцетом або обернутими марлею пальцями якомога ближче до його ротового апарату («пiд головку») i, тримаючи строго перпендикулярно до поверхнi укусу, витягають, розкачуючи або вивертаючи навколо осi тiла клiща легкими рухами. Напрям обертання при цьому не є принциповим.
– застосовується також метод видалення клiща наступним чином: мiцною ниткою перев’язують головну частину клiща i, пiдтягуючи нитку доверху та у боки, витягають iз шкiри (П. І. Мариковський).
– ефективний i досить простий метод, особливо у «польових» умовах, полягає у застосуваннi пластикового посуду: у склянцi або пляшцi роблять кутовий вирiз, який пiдводять пiд основу клiща, що упровадився в шкiру, пiсля чого клiщ легко видаляється.
– видалення за допомогою спецiальних пристроїв.
   На ринку України з’явились пристрої, що дозволяють швидко, легко i безболiсно видаляти клiща, що присмоктався, зi шкiрних покривiв людини або тварини не лише у лiкувальних закладах, але й самостiйно. Пристрої, розробленi для видалення клiщiв усiх розмiрiв (у тому числi i нiмф) повнiстю i без ушкоджень, що дозволяє звести до мiнiмуму ризик зараження небезпечними iнфекцiйними захворюваннями.

  Tick Twister (Тик Твистер) — спецiальний пристрiй для видалення паразитарних клiщiв з шкiри тварини або людини.
    Пристрiй дозволяє видаляти клiщiв на всiх стадiях розвитку: личинки, нiмфи та дорослого (iмаго) клiща (завдяки наявностi 2-ох варiантiв (малого та великого); практично нiколи не залишає частини рота (голови) клiща в шкiрi; не стискує тiло клiща, на вiдмiну вiд пiнцету, i таким чином, мiнiмалiзує передачу iнфекцiй i отруйних речовин; дозволяє видалити клiща приблизно за 5 секунд, незалежно вiд його мiсця розташування або розмiру (вiд 0,1 мiлiметра); є безболiсним (не затискає волосся або шкiру), не має жодних побiчних ефектiв.       
    Tick Twister незамiнний для витягання клiща з чутливих мiсць, таких як дiлянка довкола очей i рота тварин, зроблений з полiоксиметилену. Ця пластмаса придатна для повторного використання, стiйка до ефiру i бiльшостi розчинникiв, пари горiння не є небезпечнi для людини, тварин i довкiлля.
Рекомендований для самостiйного видалення клiщiв як з людини, так i з тварин.
 2. Провести дезінфекцiю.
     Пiсля видалення клiща мiсце укусу продезинфiкувати будь-яким придатним для цих цiлей засобом (70% спирт, 5% йод, спиртвмiснi речовини), а руки ретельно вимити з милом.
3. Якщо на шкiрi залишилася чорна цятка(при вiдривi голiвки або хоботка клiща), обробити її 5% йодом i залишити до природної елiмiнацiї, або звернутись до хiрургiв для видалення.
4.  Зiбрати iнформацiю про мiсце, час i дату укусу i про те, скiльки клiщ мiг перебувати на шкiрi (iнколи цей термiн можна встановити. Чим вiн менший — тим менша вiрогiднiсть захворювання).
5. Пiсля видалення клiща слiд звернутись до лiкаря-iнфекцiонiста у кабiнет iнфекцiйних захворювань (КІЗ) полiклiнiки, або iншого медичного закладу для вирiшення питання про необхiднiсть специфiчної (КВЕ) або екстреної (КВЕ, Лайм-борелiоз) профiлактики.
6.  Провести дослiдження клiща, що присмоктався. Клiща слiд зберегти живим, оскiльки можливе визначення його iнфiкованостi. На базi ДУ «Львiвського НДІЕГ МОЗ України» (Українськi науково-методичнi центри з вивчення клiщового вiрусного енцефалiту, iксодових клiщових борелiозiв) проводиться iндикацiя у клiщах антигенiв та РНК вiрусу КВЕ (iнших арбовiрусiв) та збудника Лайм-борелiозу (B. burgdorferi).
   Клiщiв, знятих з людини, помiщають в ємкiсть, що герметично закривається (краще ватно-марлевим корком), з невеликим шматочком зволоженої вати i направляють в лабораторiю. При зверненнi в лабораторiю необхiдно дати iнформацiю про дату i територiю, на якiй сталося присмоктування клiща (регiон, область, населений пункт). При неможливостi дослiдження – клiща слiд спалити або залити окропом.

Буське РЛВ Держсанепідслужби України