Головна Освіта Розум без знання, що колос без зерна

Розум без знання, що колос без зерна

Зазвичай, учителі перевіряють наші уміння з різних предметів на контрольних чи самостійних роботах, проводять усні опитування. До цього давно звикли усі школярі. А от як зробити перевірку знань такою, щоб вона була для учнів не стресовою, а цікавою, ба, й навіть веселою?

За ініціативи Ірини  Рогоцької  у НВК "Топорівська ЗОШ І-ІІІ ст." від­булася інтелек­туальна гра для знав­ців світової літератури за участю учнів шостого і сьомого класів. Кожна команда із семи шко­лярів вико­нувала такі зав­дан­ня: впізнати літера­турного героя, закінчити прислів'я, розгадати голо­воломки, назвати не­розлучні пари світової літера­тури. Також  були веселі запи­тання, які пере­віряють спосте­реж­ли­вість: хто з літе­ратур­них героїв, лягаючи спа­ти, клав ноги на подушку, а голову ховав під ковдру? Як можна розпізнати справжню принцесу?

Цікавим було "кулінарне" зав­дання: треба скласти меню літе­ра­­турного героя Робінзона Крузо – для шостого класу, а Гул­лівера – для сьомого (час вико­нання 3 хв.). Потім змагались капітани – "Де­тектив іде по сліду". Учні повинні логічно мислити, співставляти факти й робити вис­новки, щоб виконати зав­дання (закінчити вислів Бер­нарда Шоу: "Англія завоювала Ірландію. Що зали­шилось робити мені?…). На за­вер­шення гри шко­лярі проде­мон­с­трували до­машнє завдання – виразне чи­тання напа­м'ять по­езії. Змагання оці­ню­вало журі у складі Марії Боруцької, Ірини Ко­вальчук, Лесі Зеліско. Перемож­цями стали учні сьомого класу.

Школярі вкотре переко­на­лись, що ключ від скарбниці знань у руках кожного із нас. І те, чи він просто заіржавіє без діла, а чи від­микатиме перед ними две­рі у не­звідані світи за­лежить лише від наполегливості й сумління.

Соломія  НИЖНИК, учениця 11-А класу, член гуртка "Юний журналіст"