Головна Свято I повіє огонь новий з Холодного Яру

I повіє огонь новий з Холодного Яру

Холодний Яр – це красива лісиста місцевість, розташована на території Чигиринського та Ка­м'янського районів Черкась­кої області. Однак не лише неповтор­на природа густих лісів, горбів та ярів в околицях Холодного Яру притягають сюди багатьох укра­їнців з різних областей України: від Львова до Донецька, від Криму до Сум. Щороку сюди приїжджають ти­сячі українців, щоб вшанувати борців за волю України різних епох: гетьмана Богдана Хмель­ниць­кого; Максима Залізняка – козацького отамана та керівника гайдамацького повстання 1768 – 1769 років, відомого під назвою Коліївщина; Василя Чучупаки – отамана – Холодноярської Рес­публіки, котра героїчно проти­стояла більшо­вицькій окупації України в 1918–1920 роках, а та­кож тисячі відомих та невідомих українців, що захищали рідну землю від навали чужинців. Організовані заходи вшану­вання відбуваються тут щороку у квітні з іні­ціативи історичного клубу "Холод­ний Яр", президен­том котрого є Ро­ман Коваль – відомий в Україні гро­мадський діяч, письменник та до­слідник історії визвольного руху пер­шої половини минулого століття. Цьогоріч тут побували і представ­­ники Бущини – мешканці смт.Крас­не Володимир Михай­люк та Ми­кола Чучман. Їм слово.

Тради­ційно гостей приймали села Медведівка, Івківці, Мельники та хутір Буда Чигиринського району. Програ­ма вшанування була досить наси­ченою та включала марш ко­­зацьких одностроїв та виши­ванок, покладання квітів до пам'ятника Максиму Залізняку у Медве­дівці та Івківці; ви­са­дження семи дубів на горі Семи­дубова, на котрій, за однією з вер­сій, похо­ваний Богдан Хмель­ницький; вшанування Головного Отмана Холодного Яру Василя Чучупака, козаків та старшин пол­ку гай­дамаків Холодного Яру у селі Мельники. Також відбулась презентація нових книжок Романа Коваля "Чорний Ворон: п'ять біографій", Ірини Фаріон "Мовна норма: знищення, пошук, віднова" та ін­ших письменників. Відбулись спортивні змагання серед місце­вих шкіл та юнацьких організацій.

Попри опір місцевої влади, на цьогорічне свято приїхало біля трьох тисяч людей: це були як офі­ційні делегації від багатьох облас­тей України та організацій, так і прос­то небайдужі українці, що при­їжджають сюди сім'ями чи з друзя­ми. У заходах прийняли участь також різноманітні козаць­кі та громадські організації, коб­зарі, хори, політики та громадські діячі.

Велику роль у донесенні до наших днів правди про боротьбу холодноярців із більшовицькою окупацією у 20 роках мину­ло­го століття відіграв Юрій Горліс-Горський – старшина армії Укра­їнської Народної Республіки, котрий влився в ряди повстан­ських загонів та описав все, що бачив та пережив, у своєму відомому романі "Холодний Яр". Цей роман мав велику популяр­ність серед молоді Західної Ук­раїни у міжвоєнний період, котра пізніше перейняла естафету боротьби та чинила опір східним та західним зайдам в роки Другої світової війни та після неї.

Враження від побаченого важко передати словами. Хо­лод­ний Яр – це колиска україн­ського духу непокори, волі та військової звитяги. Серед людей, котрі приїжджають сюди вкло­ни­тися святим місцям та справжнім героям, панує надзвичайна атмосфера щи­рості, взаємодопомоги, розумін­ня важли­вості цього регіону в історії минулого та майбутнього нашої країни, відсут­ність будь-якої штучності чи зайвого пафосу. До поїздки у Холодний Яр дово­дилося часто читати та чути, що ця земля має потужну позитивну енерге­тику та знову і знову кличе до себе всіх, хто хоч раз на ній побував. В цьо­му і ми переконалися. Тому плануємо також з іншими небайдужими людьми Бущини здійснити організо­вану поїздку у Холодний Яр наступного року.