Головна Цікаво ЯК ЗАПОБІГТИ НАВЧАЛЬНОМУ ПЕРЕВАНТАЖЕННЮ ДИТИНИ

ЯК ЗАПОБІГТИ НАВЧАЛЬНОМУ ПЕРЕВАНТАЖЕННЮ ДИТИНИ

1479

В сучасному світі здоров’я дитини залежить від багатьох чинників. Зокрема, це і несприятливе навколишнє середовище, санітарно-гігієнічні умови навчання, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді, якість медичного обслуговування тощо.

Останнім часом здійснено ряд освітніх інновацій, які мали на меті змінити технології навчання та передбачити вирішення питання надмірного навчального навантаження на учнів. Це перехід до семестрової структури навчального року, зменшення тривалості уроків у початковій школі та збільшення тривалості перерв, запровадження профільного навчання у старшій школі, розвантаження змісту навчальних програм.

Проте впровадження зазначених вище заходів недостатньо для зменшення навчального навантаження на школярів. Перевантаження учнів пов’язане як із збільшенням кількості годин (уроків) тижневого навантаження, так і зі значним обсягом домашніх завдань, що негативно впливає не тільки на якість освіти так і на здоров’я школярів. Наскільки перевантажені школярі, кожен батько може порахувати, звіривши кількість уроків у своєї дитини з тією кількістю, яка є допустимою за санітарними нормативами. Більшість учнів, які прагнуть успішно навчатися, витрачають на приготування домашніх завдань від 1,5 до 6 годин, що зменшує час рухової активності та сну, призводить до порушення процесів регулювання розумової працездатності та перевантаження процесів адаптації. В результаті це призводить до виникнення у дитини хронічної втоми до кінця навчального тижня та відповідно до кінця семестру і навчального року.

Очевидно, що сьогодні стан здоров’я дітей викликає серйозне занепокоєння як у медиків, так і в батьків.

В структурі захворювань школярів визначилась певна група хвороб, які з’являються саме у шкільному віці. Це так звані “шкільні хвороби”, які за період навчання в школі зростають в рази. Насамперед це порушення постави(сколіози) та зниження гостроти зору.

Крім цього, за даними медичних оглядів, в цій віковій групі відмічається тенденція до зростання захворювань нервової системи, хвороб шлунку та органів травлення.

Обстеження стану здоров’я школярів та дослідження гігієністів неспростовно підтверджують висновок про те, що усунення навчальних перевантажень є найактуальнішою проблемою сьогодення.

Серед чинників навчального середовища найбільше впливає на працездатність учнів мікроклімат приміщення, особливо температура, вологість і швидкість руху повітря, рівень шуму та освітлення.

Для запобігання зниження працездатності учнів та виникнення втоми рекомендується використовувати такі профілактичні заходи:

· забезпечувати в навчальних приміщеннях оптимальний мікроклімат, природну та штучну освітленість, проведення регулярного провітрювання та вологого прибирання;

· забезпечувати в навчальних приміщеннях оснащення шкільними меблями відповідно до віку і росту з дотриманням умов пересаджування учнів не менше 2-ох разів на рік;

· забезпечувати режим та умови роботи навчального закладу із дотриманням гігієнічних нормативів щодо початку і закінчення уроків, їх тривалості, тривалості перерв, в тому числі для перебування на відкритому повітрі і для харчування;

 · забезпечувати складання розкладу уроків на навчальний тиждень з дотриманням встановленого гранично допустимого навантаження;

· контролювати надання домашніх завдань з усіх предметів, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му класі – 1 години 10 хвилин; 4-му класі – 1 години 30 хвилин; у 5-6-х класах – 2 години 30 хвилин, у 7-9-х класах – 3 години, у 10-12-х класах – 4 години;

· забезпечити використання на уроках навчальних і технічних засобів навчання з врахуванням встановленої тривалості їх застосування;

· забезпечити проведення уроків з урахуванням чергування періодів діяльності та відпочинку та з використанням фізкультурних пауз (у початкових класах – на кожному уроці через кожні 15 хв., у старших класах – на четвертому та п’ятому уроках);

·
забезпечувати проведення занять з фізичної культури з урахуванням навантажень для кожного учня відповідно до встановленої фізкультурної групи та медико-педагогічним контролем за їх організацією;

· не задавати домашні завдання учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.