Головна Цікаво Як взяти в оренду ставок?

Як взяти в оренду ставок?

Відповідно до зміненого законодавства, розпорядженням голови ЛОДА від 14 листопада 2013 р. № 8020/5-13 розроблено новий "Порядок надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованих на території Львівської області", який визначає механізм надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об єкта у комплексі із земельною ділянкою під ним, гідротехнічними спорудами, іншими об'єктами інфраструктури.

Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, орендодавцями водних об'єктів, що надаються у користування на умовах оренди у межах населених пунктів, є сільські, селищні та міські ради, за межами населених пунктів – Львівська обласна державна адміністрація. Передача в оренду водних об'єктів із земельною ділянкою (продовження договорів оренди) здійснюється на підставі рішення орендодавцями шляхом укладання договору оренди водного об'єкта. Підготовка документів на земельні торги (проект землеустрою, паспорт водного об'єкта тощо) водних об'єктів, що розташовані за межами населених пунктів, покладається на департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Від імені ЛJДа договори підписуються директором департаменту екології та природних ресурсів ЛОДF за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства, та юридичним відділом апарату ЛОДА. Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається в порядку, визначеному земельним законодавством України.

Підставою для укладання договору оренди водного об'єкта є рішення орендодавця відповідно до заяви зацікавленої особи, визначеної на земельних торгах, проект відведення земельної ділянки або технічної документації та паспорт водного об'єкта (замовником робіт із розроблення паспорта водного об'єкта є орендодавець).

Паспорт водного об'єкта переглядається кожні 5 років, якщо інше не передбачено договором оренди водного об'єкта, та у разі змін технічних параметрів водного об'єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водостокУ) і відповідно коригується. Паспорт водного об'єкта погоджується з Державним агентством водних ресурсів України.

Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі і не звільняє від орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом, розмір якої визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України "Про оцінку земель" та Податкового кодексу України.

Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених статтею 47 Водного кодексу України.

Користувач може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря. Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

Договори оренди, термін дії яких закінчився, переукладаються (продовжуються) з урахуванням положень Закону України "Про аквакультуру " Водного кодексу України, Земельного кодексу України в частині визначення повноважень щодо передачі в оренду водних об'єктів, а також даного Порядку.

Спори, пов'язані з користуванням водними об'єктами, вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.

Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунками за оренду здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

Володимир ПОГРЕБНЯК, начальник Буського УВГ