Головна Духовне З вірою в єдиного Господа Ісуса Христа

З вірою в єдиного Господа Ісуса Христа

2013 – рік святкувань 1025-річчя Хрещення Київської Русі рівноапостольним князем Володимиром. Цій величній події в історії нашої держави була присвячена читацька конференція на тему "Хрещення Київської Русі. Історичний шлях християнства в Україні" за участю педагогів та священнослужителів Буського району, яка відбулася 30 січня на базі НВК "Буська ЗОШ І ст. – гімназія  ім.Є.Петрушевича при НЛУ ім.І.Франка". 

У конференції взяли участь  о.Михайло Кухар, на­стоятель церк­ви св.Миколая УПЦ КП с.Анд­ріївка; о.Володимир Целень, на­стоятель церкви св.Ольги УАПЦ КП смт.Красне; о.Михайло Сма­чило, настоятель церк­ви св.Ми­колая м.Буськ; о.Богдан Юрків, настоятель церк­ви Успіння Пре­святої Бого­родиці с.Ракобовти; о.Іван Білута, на­стоятель церкви св.Миколая УГКЦ с.Новосілки; о.Ярослав Лозовий, настоятель церков св.Димитрія УГКЦ сіл Гра­бова та Яблунівка; о.Ігор Макар, настоя­тель церкви Пре­обра­ження Господнього УГКЦ с.Куткір.

Підготували конференцію  учи­телі християнської етики за­гально­освітніх закладів райо­ну Олександра Мель­ник (Кізлівська ЗОШ І-ІІст.), Оксана Іва­ськів (Но­во­милятинська ЗОШ І-ІІІст.), Марія Полі­тило (За­вод­ська ЗОШ І-ІІІст.), Ок­сана Ксьондзик (НВК "Соко­лів­ська ЗОШ І-ІІІст. ім. В.Кальби"), Валентина Явор­ська, за­ступник директора з навчаль­но-виховної роботи НВК "Кут­кірська ЗОШ І-ІІст.". У ви­ступах педа­гоги розкрили заслуги у  процесі хрис­тиянізації Київської  Русі апос­тола Андрія, князя Ас­кольда, свя­тих Кирила та Мефо­дія, рівно­апостольної княгині Оль­ги, князів Володимира  Вели­кого, Ярослава Мудрого та інших по­движників і мучеників за  Христову віру.

Незабутніми враженнями від паломницької поїздки по свя­тих місцях Єрусалиму поділилися учитель християнської етики Крас­ненської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Наталія Байко та о.Воло­димир Целень, настоя­тель церк­ви  святої  Ольги. 

Учасників зустрічі привітав  хор духовної пісні Буського  БДЮТу під керівництвом Олек­сандра Зеліска.

Конференція стала свідчен­ням того, що віра в єдиного Господа Ісуса Христа є  наріжним каменем наших  національних цінностей і традицій, фундаментом нашого  громадського життя і суспільної  моралі. Саме ідеали православ­ного духовного  життя  утверджують у суспільній свідомості і практиці добро і справедливість. Вони  спонукають нас до плідної  праці, є надійною запорукою  національної  і  духовної єдності.

Світлана ЛАБІНСЬКА, методист райво