Головна Економіка Як війна вплинула на економіку Львівщини: відбулось експертне обговорення в межах робочої...

Як війна вплинула на економіку Львівщини: відбулось експертне обговорення в межах робочої групи з актуалізації Стратегії регіону

В рамках роботи з актуалізації Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років та розробки плану заходів з її реалізації у 2024-2027 роках провели перше засідання робочої групи «Конкурентна економіка».

«Спочатку пандемія COVID-19 суттєво спинила темпи економічного росту України та Львівщини зокрема, а в 2022 повномасштабна російська агресія змусила нас переглянути сценарії розвитку Львівщини та внести корективи в Стратегію регіону», – зазначив директор департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

Тож разом з представниками бізнес-асоціацій, науки, експертами з питань місцевого економічного розвитку, представниками аналітичних інституцій та обласної ради, за підтримки проєкту USAID Говерла оцінювали вплив війни, пандемії коронавірусу, євроінтеграційних процесів на економічний розвиток регіону.

Так, як зазначили під час засідання, сильними сторонами регіону досі є вигідне географічне розташування; наявність необхідних для розвитку економіки людських, природних ресурсів; розвинена система вищої та професійно-технічної освіти; розвинута інфраструктура підтримки підприємництва; успішна діяльність кластерів; високий рівень інтегрованості реґіону в європейський економічний простір; відносно краща, ніж в інших регіонах, безпекова ситуація; диверсифікована економіка (за винятком гірських та вуглевидобувних територій); розвинута сфера послуг (медицина, туризм, транспорт, торгівля, ІТ); наявний потенціал для розвитку туризму та відновлювальної енергетики; наявність реґіонального метрополійного центру міжобласного значення – міста Львова, навколо якого розвивається агломерація.

Серед переваг регіону експерти також вказували високий рівень інвестиційної привабливості та промоції регіону що в поєднанні з більш вигідними умовами ведення бізнесу може навіть бути конкурентною перевагою Львівщини серед інших єврорегіонів.

Водночас є слабкі сторони, на які слід зважати. Серед них експерти виокремили внутрішньореґіональний дисбаланс розвитку інфраструктури різних територій; негативні демографічні тенденції; високий рівень депопуляції сільського населення (насамперед у гірських та територіально віддалених від обласного центру територіях); високий рівень зовнішньої міграції (зокрема серед молоді та осіб працездатного віку); дисбаланси ринку праці, зумовлені невідповідністю професійної структури та кваліфікації випускників освітніх закладів реальним потребам підприємств; імпортозалежність реґіональної економіки та негативний торговельний баланс; недостатня інтегрованість ВПО у економіку громад регіону; втрата економічно активного населення через мобілізацію та міграцію; пошкодження енергетичної інфраструктури (більше ніж в середньому по Україні); недостатнє використання наявної комунальної і державної інфраструктури в економіці регіону.

Можливостями, які можуть дати поштовх для розвитку економіки Львівщини на перспективу експерти бачать: пожвавлення євроінтеграційних процесів; використання транзитно-транспортного потенціалу Львівщини за умов подальшого розвитку інфраструктури міжнародних пунктів пропуску, розбудови колії євростандарту, міжнародних транспортних коридорів; зростання світового попиту на продукцію сільського господарства та харчової промисловості; інноваційний розвиток та цифровізація; підвищення енергоефективності в усіх сферах життя; фінансування та реалізація великих державних інвестиційних проєктів в реґіоні та програми відновлення України; зростання популярності Львівщини, як туристичної дестинації; фінансування державної програми розвитку гірських територій; залучення зовнішніх фінансових ресурсів для реалізації проєктів справедливої трансформації територій залежних від вуглевидобутку; збільшення державного оборонного замовлення для регіону; збільшення економічного потенціалу через релокований бізнес і ВПО (можливості заміщення відтоку населення за кордон ВПО) тощо.

З матеріалами робочої групи можна ознайомитися за посиланням.