Головна Історія Цьогоріч минає два роки з часу відкриття у Новосілках музею ім.о.Маркіяна Шашкевича

Цьогоріч минає два роки з часу відкриття у Новосілках музею ім.о.Маркіяна Шашкевича

Цьогоріч минає два роки з часу відкриття у Новосілках музею ім.о.Маркіяна Шашкевича та рік Красненському історико-краєзнавчому музею в складі соціально-культурного комплексу. Для краю з багатою історичною спадщиною та визначними людьми це воістину духовні центри для надбужанців. Також в Надбужжі функціонують й інші музеї. Як їм живеться сьогодні – далі.

Задум про створення у Новосіл­ках музею-садиби визрівав не одне десятиліття. До його створення активно долучилась і громада села, і небайдужі краяни, і влада. Відтак із напівзруйнованої будівлі столітньої школи вдалося облаштувати ошат­ний музей із затишними кімнатами і цінними раритетними експонатами. А на прибраному і заквітчаному подвір'ї встановили пам'ятник отцю Маркіяну – Великому землякові і Просвітителю.

Вже через рік після урочистого від­криття музей-садиба у Новосіл­ках отри­мав статус народного. Саме ви­нят­ковий внесок у громад­ське, куль­тур­не життя села, району й області зі­грав вирішальну роль, аби колегія Львів­ського обласного управління культури надала йому цей статус. Ця подія знаменована 170-річчям від по­хо­вання Маркіяна Шашкевича на міс­цевому цвинтарі та 175-річчям з ча­су ви­ходу в світ його "Русалки-Дністро­вої". І сьогодні у музейному комп­­лексі широко відчинені двері для усіх гостей. Там проводять екскурсії й семінари, а минулоріч відділ куль­тури та туризму Буської РДА провів фес­тиваль духовної пісні "Душа моя величить Бога". Тоді ж тут було вста­нов­лено і освячено меморіальну плиту.

До Івана Тиктора і Василя Кука за­прошує земляків новостворений історико-краєзнавчий музей у Крас­ному. Він працює в складі соціально-культурного комплексу, поруч із музейними кімнатами розмістили і бібліотеку. Тож для краснян і гостей селища двері завжди відчинені. "Зустрітись" з історією рідного краю, зазирнути у світлицю побуту і ре­маненту ди­ректор музею, почесний громадянин Буського району Ярослав Стецишин запрошує і школярів, і старших своїх земляків.

Як повідомила нам керівник відділу культури та туризму Люд­мила Ці­хоцька, окрім вищезгаданих, в Бу­ському районі є громадські музеї в Буську, Олеську, Топорові, Ку­тах, Соколівці, Соколі, Тур’ї та ху­дожній – Софії Караффи-Корбут у Куткорі.

«Однак є музеї, – каже Л.Ціхо­цька, – які опинилися на межі існу­вання. Мова йде про музей Софії Караффи-Корбут в с.Куткір. Його екс­понати було перенесено в не­при­стосоване під музейну кімнату приміщення учительської. Внаслідок цього погіршилися їх умови збері­гання (частина оригінальних ху­дожніх творів С.Караффи-Кор­бут вигорають на сонці). Окремі цінні експонати збе­рігаються поза му­зейною кімнатою. Маємо надію, що в невдовзі ситуація зміниться – цього від нас вимагає наше ви­знання видатної мисткині, повага до неї. Це, врешті, наш святий обо­в'язок. У ці музеї вкладено багато людської праці, завзяття, творчої снаги. За це, насамперед, велика подяка пе­дагогам шкіл, ініціаторам заснування музеїв, які працюють на громад­ських засадах.

До 22 річниці Незалежності України при районному Народному домі від­чинить двері "Музей культури Бущини". Розміститься він у двох кімнатах пло­щею 45 кв.м. Приміщення уже готові, тож про­довжуємо збирати експонати та роботу над стендами.

Окремо хочу згадати про добрий задум щодо створення краєзнавчого музею в смт. Олесько. Є ряд проб­лем, які вирішуються, на жаль, не так швидко. Та якщо за справу беруться такі ентузіасти як В.Жол­нович, Я.Сте­цишин, переконана: музею бути».

Ірина  КОРЧИНСЬКА