Головна Коротко Iсторична назва міста Буськ – Бужськ

Iсторична назва міста Буськ – Бужськ

До 20 березня у Національ­ному музеї у Львові триватиме виставка дав­ніх карт з зобра­женням українських земель. Наше древнє місто на біль­шості з них позначене як Бужськ. На цій історичній назві Буська не­одно­разово наголошує і дослід­ник його історії, краєзнавець Тарас Дишкант.  Він  схиляється до думки, що саме та­кою має бути назва міста. І у зв'язку з мож­ливою адміністративно-те­рито­ріальною реформою про­понує завчасу  повернути йому це правдиве, княже ім'я – Бужськ – і посила­ється  в т.ч. на віденське 1918 ро­ку ви­дання карти, яку створив і видав кош­том НТШ "фундатор української гео­графії" Степан Рудницький. До війни він тісно співпрацював з нашим земля­ком і директором Національ­ного музею Іларіоном Свєнціцьким.

Зацікавила Т.Дишканта й етно­графічна карта слов'янства, видана 1906 року в Києві. За нею на ниніш­ній Берестейщині (Брест­ська область Білорусі) аж до поль­ського міста Білосток прожи­вали українці, а на сході їхні поселен­ня пролягали аж за Дон. Ось така вона цікава історія в картах.