Головна Коротко На Бущині виявлено підпільний цех з вироб­ництва фальси­фікованих алко­голь­них напоїв

На Бущині виявлено підпільний цех з вироб­ництва фальси­фікованих алко­голь­них напоїв

 

Відділ податкової міліції ДПІ у м.Червоноград повідомляє, що за два місяці зареєстровано 5 кри­мінальних правопорушень у сфе­рі оподатку­вання, відшкодо­вано завданих дер­жаві збитків за виявленими право­пору­шеннями 2 млн. 199 тис.грн, за­без­пе­чено надходження коштів до Держав­ного бюджету 757 тис. грн. У хо­ді проведених заходів вияв­лено підпільний цех з вироб­ництва фальси­фікованих алко­голь­них напоїв,  вилу­чено підак­цизних товарів на загальну суму 183 тис.грн, розпочато кримі­наль­не провадження за  ст.204 ч.1 Кримі­наль­ного Кодексу України, – інформує в.о. начальника ВПМ ДПІ Р. Юристовський.