Головна Культура Нові зірки у Болгарії

Нові зірки у Болгарії

Гастролі за кордон для мистецьких колективів Бущини – не новина. Бо завжди є багато цікавих пропозицій участі у фестивалях, форумах, майстер-класах. От і нещодавно «Воля народу» писала, як поляки вітали "Арніку". А я розповім як сяяли "Нові зірки" на мистецькому Олімпі Болгарії, куди танцювальний колектив запросили до участі у Міжнародному фольклорному фестивалі "Сонячний берег", який проходив у м. Несебер.

Не можу оминути увагою цю перлину курортної інфраструктури. Несебер оголошений архітектур­ним і археологічним заповідни­ком в 1956р, а в 1983 р. потрапив до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (історична частина). У повоєнні часи на схід від міста на півострові постав курорт "Соняч­ний берег". У свій час Несебер був відомий, як "місто сорока церков", що на одиницю площі є найбіль­шим показником у світі. Місто скла­дається зі Старого та Нового Несебера. Дві частини воєдино з'єднує перешийок довжиною 400 метрів. А ще це місто сонця, за­пахів моря і троянд, екзотичної флори та фауни, гостинних людей.

У Болгарію помандрувало 17 бущан. Очолю­вала ко­лек­тив Мар'яна Зеленська. До фестива­лю новозірчани готу­вали 2 танці: "Карпатські горянки" та "Ритми Гуцулії". І хоча усі прагнули на сцені Між­народного фестивалю показати, хто є хто, та про від­­по­чинок не забували. Тепле море і пляж із чистим піском, два ком­фортні басейни, калорійне хар­чу­ван­ня, номери з телевізором та конди­ціонером, активні аніма­тори для усіх вікових груп. На те­риторії готелю була сцена, де тан­цюристи під керівництвом М.Зеленської прово­дили репе­тиції. Вправувались діти в мис­тецтві і на морі.

Барвисті, колоритні україн­ські костюми ви­кликали зацікав­лення, подив, захоплення, як і  хо­рео­графічні композиції. Честь України на Між­народному фести­валі відстоювали: Надія Гапій, Ірина Масик, Олена та Ліля Окоп­ські, Соломія Сівко та На­та­лія Ко­гут, Оля Максимів, Софія Яворська, Дарія Цариничук, Анастасія Фик. Соліст колективу – Ігор Назарко. Не скажу, що він серед нас був єдиним мужчиною, бо тим можу образити 4-річного Лук'яна Зелен­ського. Це він, най­молодший, гордо і відпові­дально тримав у маленьких рученятах рідний синьо-жовтий прапор під час пре­зентації учасників фестивалю.

А на сцені буяло фольклорне мистецтво Сербії, Словенії, Греції, України, Грузії, Болгарії. Було на що подивитися, чому позаздрити і що перейняти. Якщо "Нові зірки" виступали у стилізованих костю­мах, то більшість колективів мали максимально наближені до етніч­ного одяг, або й справжні старо­житні кос­тюми. І, повірте, дорогі кос­тюми для масових танців їм шили не батьківським коштом. Наші дітлахи познайомились із усіма ровесниками-фести­вальни­ками, а те, що мова була незна­йома, не пере­шкоджало: єднала мова мистецтва.

На фестивалі не завойову­вали місць, на ньому пре­зен­ту­вали державу. І "Нові зірки" впора­лись із цим достойно.

10 днів минули швидко, за­надто швидко. Та спогади зали­ши­лись гарні, приємні і сонячні, як місто Несебр. Керівник ново­зірчан М.Зеленська вже планує : "А куди б помандрувати наступ­ного року? Може, в Грецію? Щоб наблизити грецький Олімп Богів до Олімпу мистецького…".

Мріє, аби знайшовся меце­нат-добродійник, який хоча б частково допоміг у фінансових витратах.

Людмила Ціхоцька,

керівник відділу культури та туризму Буської РДА