Головна Освіта В Буську проведено І тур Всеукраїнського конкурсу “Вихователь року-2013”

В Буську проведено І тур Всеукраїнського конкурсу “Вихователь року-2013”

За сприяння відділу освіти, молоді та спорту проведено І тур Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників ДНЗ

– Такі конкурси є візитівкою як навчального закладу, в якому працює переможець чи лауреат, так і відділу освіти, – говорить Богдан Глуховецький, керівник Буського відділу освіти, молоді та спорту. Минулоріч, для прикладу, в дошкільній  галузі відбувся обласний конкурс педагогічних працівників в номінаціях "Кра­щий завідувач ДНЗ-2012" і "Кращий вихователь ДНЗ-2012". Переможцями стали представ­ники саме нашого району – Те­тяна Сандак (завідувач ДНЗ "Лелеченя") і Ганна Миляновська (вихователь ДНЗ "Калинонька"). Що стосується цьогорічного кон­курсу, то вірю, що саме дошкіль­ники нашого району триматимуть "марку" переможця.

– У конкурсі, який проходив в актовому залі Буської гімназії ім.Є.Петрушевича, взяли участь вихователі району з різною квалі­фікаційною категорією та різним педагогічним стажем, – продов­жує Ганна Максим, за­відувач ра­йонного інформа­ційно-методич­ного центру. – П'ятеро конкур­санток доводили членам журі ак­туальність тих завдань та напрям­ків роботи, за якими вони пра­цю­ють. Тематика різнома­нітна: "Роз­виток матема­тичних уявлень у ді­тей дошкіль­ного віку" з викорис­танням па­личок Кюї Зенера (ДНЗ "Со­нечко" с.Завод­ське, вихова­тель Лідія Боднар­чук), "Ігрова ді­яль­ність дошкіль­нят" та гурт­кова робота "Це диво див­не – театр" (ДНЗ "Ку­рочка Ряба" с.Сторонибаби, вихователь Стефанія Застріж­на); крає­знавча робота "Люби і знай свій рідний край" (ДНЗ "Дже­рельце" смт.Олесько, вихова­тель Леся Федина), фі­зичний розвиток до­шкільнят "Пізнай себе – пі­знаєш інших" (ДНЗ "Берізка" м.Буськ, вихова­тель Оксана Наконечна).

Та найбільшої уваги, на думку журі, заслуговувала робота ви­хо­ва­теля з шестирічним стажем ДНЗ "Калинонька" смт.Красне Жан­ни Горошко (на знімку злі­ва). Саме за воло­діння сучас­ни­ми методами про­ведення за­нять з проблеми "Логіко-матема­тичний розвиток дошкільнят з ви­користанням розвивальних ігор Б.П.Нікітіна" Жанну Євгенівну ви­знано пере­можцем І туру конкур­су "Вихо­ватель року-2013".

Для висвітлення цієї теми во­на обладнала логіко-мате­матич­ний осередок, створила наочний посібник "Дітям – про час". Прак­тикує інтелектуальні розминки, навчально-ігрові си­туації на розвиток логічного мислення. Як стало відомо, п.Жанна потрапи­ла в сімку кращих в області.

Інна ПАЛАМАР