Головна Освіта ЗНО – скасувати, екзамени – повернути?

ЗНО – скасувати, екзамени – повернути?

Коли у 2008 році було відмінено вступні екзамени, а до вишів зараховували лише за балом сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (надалі – ЗНО), то експерти "охрестили" такий крок революційним, який відповідає світовим стандартам  і нанесе нищівного удару по хабарництву в системі вищої освіти.

Пригадую, як тоді в одному ін­терв'ю керівник райво Богдан Глуховецький на запитання: "Ваше ставлення до ЗНО" відповів: "Тільки оптимістичне. Я вже бачу у ньому користь. Це підніме рейтинг освіти, авторитет вчителя. Суб'єктивний фактор буде повністю усунений".

Відтоді минуло п'ять років. Щороку до вступів у виші вносили якісь зміни: то, окрім резуль­татів ЗНО, враховували середній бал атестата, то нараховували додат­кові бали тим, хто навчався на платних підготовчих курсах при університетах. А тепер ще й народні депутати заговорили про те, аби знову повернути вступні випробу­вання у виші. І хоч повністю ЗНО вони не відкидають, проте такий крок назад знівелює роль тесту­вання. Про це у розмові з головним спеціалістом відділу освіти, молоді та спорту Михайлом Шимківим:

– Я спілкувався і з педагогами, і з батьками, і зі студентами, – всі вони проти того, щоб запрова­джу­вати знову вступні іспити. Я поділяю їхню думку. Система, яка склалася, є дійсно прозорою, більш-менш об'єктивною, тому вважаю, що ко­жен абітурієнт вишу повинен склас­ти ЗНО. Його бали – це його реальні знання. Завдяки ЗНО багато наших випускників стали сту­ден­тами пре­стижних закладів освіти, навча­ються на державній формі у медич­них вишах. Хто має знання, той і поступає на омріяні факультети.

– Уже кілька років, окрім балів ЗНО, при вступі враховують і се­редній бал атестата. Але дослі­дження минулих років показали, що різниця між середнім балом атес­тата і ЗНО у деяких випускників (а їх не десятки чи сотні, а тисячі)  більша, ніж 50 балів. Мабуть, оці­нювання  учнівських знань у школі аж надто суб'єктивне.

– Не буду казати про інших випуск­ників, скажу про надбужан­ських. Наші медалісти майже всі підтвердили свій рівень знань. Навіть з англійської мови, де тести були доволі складні, а у  нас немає  спеціалізованих шкіл, наші учні набирають достойні бали.

– На вашу думку, який найопти­мальніший варіант, щоб визначити рівень знань абітурієнта? Тільки ЗНО, чи й враховуючи інші до­дат­кові бали?

– Введення балу атестата трохи підтягує учнів з інших предметів. Раніше вони здебільшого акценту­вали увагу лише на тих предметах, з яких здавали ЗНО. Тепер доводиться при­діляти увагу й іншим урокам. Мож­ливо, не варто в 11 класі проводити державну підсумкову атестацію, а результати ЗНО зараховувати в атестат. Один рік так і було, тоді вже бачили реальний рівень знань учнів. Тому вважаю, що ЗНО – поки що найкращий варіант.

Лариса  ГАРАСИМІВ