Головна Право Триває набір на навчання у вищі військові навчальні заклади СБ України

Триває набір на навчання у вищі військові навчальні заклади СБ України

Прийом заяв і звернень громадян України щодо вступу на навчання курсантами до Національної академії Служби безпеки України (м.  Київ)  та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого” (з дислокацією в м. Харків) здійснюється за їх місцем проживання (навчання) підрозділами кадрового забезпечення органів Служби безпеки України (відділ кадрів УСБУ у Львівській області, тел. (0322) 258-83-22).     

До участі в конкурсі для зарахування на перший курс вищих військових навчальних закладах СБ України за програмою підготовки офіцерів допускаються особи, які відповідають вимогам проходження військової служби і професійного добору співробітника Служби безпеки Украйни. Вік кандидатів на навчання від 17 до 21 року (17 років обов'язково повинно виповнитися в рік зарахування на навчання). Для військовослужбовців і військовозобов'язаних — віком 18-23 роки, які не мають офіцерських звань.   

Громадяни України, які скеровані органами Служби безпеки України й прибули до ВВНЗ СБ України для участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання курсантами, проходять у навчальному закладі обов'язкові: медичний-огляд, психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовки.  

Рівень фізичної підготовки оцінюється за виконанням трьох вправ: бігу на 1000 м, 3000 м, підтягування на перекладині – для юнаків; бігу на 100 м, 1000 м, комплексна  силова вправа – для дівчат. Фізична підготовленість вступників оцінюється як «залік» або «незалік».  Детальну інформацію про Національну академію СБ України та правил прийому розміщено  на офіційному сайті навчального  закладу за Інтернет-адресою:  http://akademy.ssu.gov.ua.   В   Академії   функціонує   телефонна   лінія приймальної комісії з питань вступу на навчання – (044) 527-76-24.

Довідка СБУ :

Національна академія Служби безпеки України – відомчий вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Форма власності – державна. Ліцензія МОН України АВ № 529286 від 12.07.2010 року. Адреса навчального закладу: м. Київ, вул. Трутенка, 22.
Національна академія СБ України є єдиним у державі вищим навчальним закладом з підготовки офіцерів контррозвідки для вирішення завдань протидії розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав та організацій на шкоду інтересам України.

Національна академія здійснює набір та підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України на базі повної загальної середньої освіти за напрямками  «Правознавство» –  оперативні  співробітники  зі  знанням  іноземної мови та «Філологія» – перекладачі-референти зі знанням двох іноземних мов. Курсанти, які успішно виконали програму бакалаврату, на конкурсних засадах продовжують навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра або спеціаліста.

У Національній академії СБ України, окрім англійської, німецької та французької, запроваджено вивчення рідкісних мов: арабської, турецької, китайської, фарсі. Факультативно курсантами вивчаються: румунська, польська, чеська, словацька мови.

У Національній академії СБУ зосереджений достатньо потужний науково-педагогічний потенціал: мають наукові ступені і вчені звання – 199 осіб, із них 1 академік НАН України, 45 докторів наук, 43 професори, 153 кандидати наук, 65 доцентів, 32 старших наукових співробітники.

Щорічно в Академії на основі повної загальної середньої освіти набувають знання та вміння майже 700 курсантів і 600 студентів; отримують перепідготовку та підвищують професійно-кваліфікаційний рівень понад 1700 співробітників СБ України та інших міністерств і відомств. Випускники проходять військову службу в   підрозділах   Служби   безпеки,   Управління   державної   охорони,   Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Прес-служба Управління СБУ
 у Львівській області.