Головна Свято День соціальної справедливості в Буську

День соціальної справедливості в Буську

З нагоди Дня соціальної справедливості у Буському районному центрі зайнятості відбулося засідання консультаційного центру з питань підприємництва, робота якого спрямована на надання консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності особам, котрі виявили бажання отримати допомогу з безробіття для започаткування власної справи, та підприємцям-початківцям.

Відкрив захід директор Бу­ського районного центру зай­нятості С.Миляновський, який підкреслив важливість під­при­ємництва як ключової ланки в економіці району, адже кожен, хто відкриває власну справу, не тільки самостійно забезпечує себе ро­ботою, а й створює нові місця для інших краян, таким чином дбаючи про їхній до­бробут. Серед послуг, які надає служба зайнятості, – надання однора­зової допомоги з без­робіття для започаткування підприємницької діяльності. Упродовж 2012 року неї ско­рис­талось 8 безробітних, від­кривши власну справу за видами ді­яльності: роздрібна торгівля, виготовлення та продаж корпус­них меблів, дерево­об­робка та вироби з дерева, технічне обслу­говування авто­мобілів та ін.

У роботі консультаційного центру взяли участь безробітні, котрі виявили бажання отримати одноразову допомогу з безро­біття для організації підприєм­ницької діяльності, підприємці- початківці та успішні підприємці, котрі в свій час скористались даною послугою. Консультували присутніх з питань підприєм­ництва Державний реєстратор Буської РДА Н. Дацків, начальник відділу оподаткування фізичних осіб ДПС У Буському районі Г.Новак, начальник Управ­лін­ня ПФУ у Буському районі О.Цим­бор, представник ЛОДС у Бу­ському районі Р.Типило. Загалом майбутні підприємці задавали багато запитань щодо умов та термінів реєстрації ФОП, видів оподаткування, умов реєстрації у ПФУ. Виступ Р.Типила був ске­рований на організацію та роз­виток підприємництва у сфері агробізнесу, створення коопе­ративів на селі.

У заході взяло участь 25 осіб. Всі отримали чимало корисної інформації, почули кваліфіковані відповіді спеціалістів, що дасть можливість зробити нашим майбутнім підприємцям по­дальший правильний вибір.

Надія  Кондзірська,

начальник  відділу активної підтримки безробітних  РЦЗ