Головна Цікаво Інформаційне повідомлення про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні...

Інформаційне повідомлення про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових приміщень загальною площею 67,1 кв.м.

291

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 67,1 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 82486, Львівська область, Стрийський район, с.Баня-Лисовицька, вул.Шкільна, 15.

Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 61,7 кв.м. Фундамент – бетонний, стіни та перегородки – цегла, дерево, гіпсокартон, перекриття – з/бетон, покрівля – метал, комунікації – електропостачання, опалення, газопостачання, каналізація. Фізичний знос приміщень – 31 %. Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялася, кадастровий номер відсутній. Інформація про цільове призначення відсутня. Сервітути та обтяження прав на земельну ділянку незареєстровані.

Балансоутримувач: ДКП “Центральна районна аптека № 136”. Код ЄДРПОУ 01974098.

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Аукціон в електронній формі буде проведено 05 січня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціонібез умов, та в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 годин 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:

– аукціону без умов – 9819,54 грн. у тому числі ПДВ ;

– аукціону із зниженням стартової ціни – 4909,77 грн. у тому числі ПДВ;

– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –4909,77грн. у тому числі ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в кожному з аукціонів): 744,60грн.

Розмір гарантійного внеску для:

– аукціону без умов – 981,95 грн. без ПДВ;

– аукціону із зниженням стартової ціни – 490,98 грн. без ПДВ;

– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 490,98 грн. без ПДВ.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Крок аукціону на аукціоні без умов: 98,20 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 49,10 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 30 кроків.

Час і місце огляду об’єкта: Оглянути об`єкт можна за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону за телефонами (032) 299-98-52, 299-98-58, 299-98-59 і попередньо узгодивши час огляду з 1000 до 1700 години .

Найменування організатора аукціону – управління майном спільної власності Львівської обласної ради, адреса: 79008, м.Львів, вул.Винниченка, 18, http://www.oblrada.lviv.ua/, тел: (032) 299-98-52, 299-98-58, 299-98-59.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці – нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

– підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою:

– укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу за наступними реквізитами:

одержувач – Управління майном спільної власності Львівської обласної ради, п/р 37183012002609 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 25255072.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує, суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону за наступними реквізитами:

одержувач – Казначейство України (ЕАП), п/р 31519905013001, МФО 899998, ЄДРПОУ 38008294;

Оператор електронного майданчика перераховує суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем, за наступними реквізитами:

одержувач – Управління майном спільної власності Львівської обласної ради, п/р 37320013002609 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 25255072.

Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1)     для потенційних покупців – фізичних осіб – громадян України – копія паспорта громадянина України;

2)     для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу;

3)     для потенційних покупців – юридичних осіб:

–         витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;

–         документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб – нерезидентів;

–         інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

–         остання річна або квартальна фінансова звітність;

4)     документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання   на        перелік           авторизованих          майданчиків:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

5)     письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика.