Головна Економіка Бюджет Буського району на 2013 рік

Бюджет Буського району на 2013 рік

 Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України фінансове управління Буської РДА оприлюднює інформацію про районний бюджет Буського району на 2013 рік. 

 В основу рішення сесії Буської районної ради "Про районний бюджет Буського району на 2013 рік" покладено положення Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", постанов Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року №1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" та від 7 вересня 2011р.№ 972 "Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах", іншого базового законодавства, що визначають порядок формування дохідної та видаткової частин державного та місцевих бюджетів в поточному році.

 Формування видаткової частини бюджету здійснено з врахуванням запровадження нових розмірів заробітної плати: з 1 січня – 1147 гривень, з 1 грудня – 1218 гривень на місяць; підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС; встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення"; збільшення в середньому на коефіцієнт 1,06 видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.  

 Районний бюджет на 2013 рік має соціальну спрямованість. Зростає обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями, на допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам.

 Рішенням сесії на 2013 рік обсяг дохідної частини визначено в сумі 177887958 грн, в тому числі загального фонду – у сумі 174 804 458 грн, спеціального фонду – у сумі 2 983 500 грн.

 Без врахування міжбюджетних трансфертів обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2013 рік визначено в сумі 17766800 грн. У порівнянні з 2012 роком обсяг доходів загального фонду визначено більшим на 2 669 600 грн або на 15 відсотків.

 Найбільшу питому вагу в обсязі доходів загального фонду районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб – 17 676 800 грн або 99 відсотків.

 У районному бюджеті на 2013 рік видатки за загальним і спеціальним фондами встановлено в обсязі 177 887 958 грн, зокрема, видатки загального фонду визначено в сумі 174 804 458 грн, спеціального фонду – 2 983 500 грн. 

 Найбільшу частку в структурі видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік складають видатки на оплату праці з нарахуваннями, видатки на виплату допомог сім’ям з дітьми, пільги, субсидії із врахуванням субвенції з державного бюджету, що становлять 88,3 відсотка.

 Основні показники дохідної та видаткової частин районного бюджету Буського району на 2013 рік наведено в додатках 1 і 2. 

 Михайло ПОСТОЛЮК, начальник фінансового управління