Головна Інтерв'ю У разі несплати за вивіз сміття красняни можуть потонути у власному смітті

У разі несплати за вивіз сміття красняни можуть потонути у власному смітті

Кожен з нас щодня має справу зі сміттям. Ми споживаємо товари, а пакувальний матеріал і тару звично відправляємо у відро для сміття, бездумно позбуваючись його. Тому і задихаються під вагою людської байдужості села, де вивіз сміття поки неорганізований. А це вже біда місцевої ради. Про ці проблеми та шляхи їх вирішення говоримо з селищним головою Красного Олегом Лотоцьким.

Вивезення побутового сміття – проблема не нова, тому й вирі­шу­вати її слід по-старому. Послуги з ви­везення сміття надають багато ком­паній, тож не потрібно обтяжу­ватись питан­ням, що і куди вони везуть. Але це недешеве задово­лен­ня. А як ор­ганізувати вивіз влас­ни­ми силами – питання складніше.

Проблема вивозу твердих по­бутових у багатолюдному се­лищі Красне визрівала давно. І нарешті цьогоріч справа зру­шила з місця. З ініціативи окре­мих депутатів пи­тання при­дбання сміттєвоза ви­несли на сесію селищної ради, на якій цю пропозицію підтримали одно­стайно. Якщо є своє комунальне господарство, не потрібно шу­кати інших шляхів для вирішення цієї вже "бородатої" проблеми.

За словами селищного голо­ви Олега Лотоцького, в 2011 році рада затвердила Програму по­водження з ТВП, в якій до 2015 року зобов'я­за­лась організувати централізо­ваний вивіз сміття. Відтак цьогоріч сесією перед­бачили 350 тис. грн на машину та контейнери, а їх потрібно мінімум від 40 до 60. Уже пого­джено сані­тарною службою 20 місць для сміт­тє­баків, розпо­чали тендерні про­це­дури на при­дбання сміттєзби­ральної техніки. Якщо не буде проб­лем з надхо­джен­ням кош­тів із казна­чейства, вже невдовзі сельчани ви­ки­датимуть сміття у контейнери.

Як би не намагались селищні об­ранці та місцева рада нала­годити вивіз сміття у Красному, та все ж схема буде дієвою лише за умови відповідальності кож­ного корис­тувача послуг. Якщо красняни не платитимуть за вивіз сміття, його не вивозити­муть. Для  цивілізованої "спів­праці" комунгосп укладе угоду  з кожним двором, передбачивши ціну за вивіз сміття. Але вже згодом.

А тим часом у Верховній Раді за­реєстрували законопроект, яким пропонується з 1 січня 2013 року зо­бов'язати громадян Ук­раїни, інозем­ців та осіб без гро­мадянства уклас­ти договори на вивезення побу­тових відходів з юридичною особою, яка в уста­новленому порядку ви­значена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на території за місцем їхнього прожи­вання; вносити в установленому поряд­ку плату за надані послуги з вивезення побутових, перероб­лення та захоронення відходів; забезпечувати роздільне зби­рання побутових відходів.

Ірина Корчинська