Головна Спорт Спортінвентар – кожній громаді

Спортінвентар – кожній громаді

На виконання "Програми підтримки та розвитку спорту в сільській місцевості" голови сільських та селищних рад отримали спортивний інвентар. Його вручили народний депутат України Ірина Сех та заступник голови Буської райради Богдан Гринишин.

Як зазначила Ірина Сех, така програма діє з 2011 року – тоді близько 20 футбольних команд району отримали спортивну фор­му, а у 2012 році депутати Львів­ської обласної ради виділили 500 тис.гривень на придбання спор­тивного інвентаря для сільської молоді. "Програма підтримки та розвитку спорту в сільській міс­цевості" працюватиме і цьогоріч, бо, як повідомила народний де­путат, у бюджеті на це закладено півмільйона гривень.

У кожному з 26 комплектів (вар­­тість одного – 750 грн) спорт­інвентаря були 2 футбольні м'ячі, волейбольна або фут­боль­на сітки, шахи, тенісний набір.

У вигра­ші та сільська рада, до якої входить одне село, а як бути тим, у кого кілька на­селених пунктів? Ви­хід із ситуації знайшла голова Гум­ниськ Тетяна Кравець. До Гумни­ської сільської ра­ди від­недавна належать і Чучма­ни, то ж орга­ні­зують фут­больну команду із моло­ді обох сіл, шахи пере­дадуть у Чуч­ма­нівський НД, а оскільки у Гум­ни­ському осе­редку культури є те­нісний стіл, то тут зали­шать теніс­ні ракетки.

Сіль­ський голова Сто­­ро­нибаб все пе­ре­дасть школі, Топо­рів­ський – сіль­ській мо­лоді, бо фут­больна коман­да школи на свято Миколая отри­мала від В. Кожана і спор­тивну фор­му, і м'ячі. Олег Ло­тоцький з Крас­ного пові­домив, що "футболь­ни­ми м'ячами і сіткою користува­ти­меть­ся клуб УНМ "Крас­не", а шахи і теніс­ний набір отримає Народний дім.

Лариса  ГАРАСИМІВ