Головна Свято На пікнік із шашликами та рибкою

На пікнік із шашликами та рибкою

Нарешті дочекалися справді весняного тепла. Хочеться завітати на зелену галявину в лісі чи в полі, вибрати красиве місце на березі річки чи озера і відпочивати! І ось обираємо вихідний, беремо покривало, корзинку для пікніку, гарну компанію друзів і їдемо смажити шашлик! Обід на природі приносить задоволення, яке ні з чим не порівняти, і не важливо, де відбувається пікнік – в лісі чи на подвір’ї власного будинку.

 Почнемо з їжі. Поки що найкращий винахід для перевезення їжі – харчові ємкості. Овочі та зелень, сири, салати (не заправ­лені майоне­зом), фрукти – все це можна без­печно довезти до місця призна­чення. З основних пікні­кових страв – м'ясо, риба або картопля на вогні. Також добре смакують печені овочі, сало та інше. На будь-який смак.

Добре б запастись на­бо­ром для пікніка. У ньому є ду­же багато потріб­них речей для приготування їжі та сервірування столу на відпо­чинку і в дорожніх умовах. В комплект входять ножі, виделки, ложки, та­рілки, шампури, тер­мос. Але якщо купівля такого набору вам зараз не по кишені, то мож­на придбати одноразовий посуд або прихопити всі необхідні приладдя з дому.

Якщо ви бажаєте орга­нізу­вати "цивілізований" захід, то на природу, до речі, можна взяти спе­ціальні стіл та стільці. Го­ловне, щоб вони були легкими і не займали багато місця в багаж­нику авто. А може достатньо буде й по­кри­вала. Якщо у вас немає переносних стільців, від­почивайте у спеціально облаш­тованих місцях для відпочинку. У районі їх 2 – поблизу Гра­бової та Чучманів.

Відпочинок також має бути безпечним. Як пові­дом­ляє Ната­ля Бішко, ін­спектор РзН та ГФ Буського РВ ГУМВСУ у Львів­ській області, у цей період знач­но зростає ймовірність ви­никнення пожеж на об'єктах на­родного господарства та лісових масивах. За пору­шення вимог пожежної без­пеки в лісах, за само­вільне ви­палювання рос­линності або її залишків наступає адміністра­тивна від­пові­дальність. Згідно ст.77-1 Кодексу України про адмі­ністративне правопо­ру­шення (далі – КУпАП) са­мовільне випалю­вання рос­линності або її залишків тягне за собою накладення штра­фу на громадян від 170 грн до 340 грн і на по­са­до­вих осіб від 850 грн до 1190 грн. Ті ж дії, вчинені в ме­жах територій та об'єк­тів при­родно-заповідного фонду, тягнуть за собою на­кладення штрафу на гро­мадян від 340 грн до 680 грн і на посадових осіб від 1190 грн до 1700 грн. Згідно ст.77 КУпАП по­рушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накла­дення штрафу на громадян від 17 грн до 51 грн і на посадових осіб від 51 грн до 170 грн, а за знищення або пошко­дження лісу вна­слідок не­обережного пово­дження з вог­нем – штрафу на грома­дян від 51 грн до 170 грн і на посадових осіб від 119 грн до 204 грн.

Інспектор Буського РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львів­ській області Анд­рій Піджарко наголошує, що почастішали ви­падки по­жеж, пов'язані із горін­ням сухої трави, чагарнику, лісо­вих масивів та торфу на великих площах. Для по­кра­щення проти­по­жеж­ного захисту він радить до­тримуватись основних про­типо­жежних заходів.

 

Ірина  Корчинська