Головна Звернення Влада Буська нищить вулиці рідного міста

Влада Буська нищить вулиці рідного міста

Усім відома вулиця В.Терешкової і та біда, яка її спіткала. Ми вже писали про неї у районній газеті, але суттєвих змін не відбулося, отже змушені знову привернути увагу до вуличної проблеми.

Нагадаємо, що у 2010 році затіяли так звану, як каже міська влада, реконструкцію вулиці Тереш­кової, на яку виділили 220 тис. грн. У листопаді 2010 року цю суму збільшили до 381374 грн, проте роботу так і не завершили.

Не попередивши мешканців, зрізали усі родючі плодові де­рева, які люди посадили на­впроти своїх домівок, і бетонні бордюри вивезли.

Опісля вирили канаву, яку чиновники називають кюветом, завдовжки близько 300 метрів, шириною та глибиною 1 метр.

Відтак жителі вулиці почали звертатися до влади району, про­куратури, але позитивних змін не дочекались. Думку меш­канців ву­лиці Терешкової усі ігнорують. А перевірка прокуратури встано­вила, що ре­конструкція вул.Те­решкової проводилась у грудні 2010 року на основі кошто­рисів, які роз­роблені на підставі дефектних актів та вищевказаного робочого проекта, чим порушено вимоги п.п. 2.2, 2.5. 1 ДБН А.2.2-3-2004, оскіль­ки для реконструкції об'єктів за­мовником повинна бути виготов­лена і затверджена в установ­ле­ному порядку та пере­дана вико­навцю перед початком робіт із ре­конструкції уся проектно-кошто­рисна доку­ментація (в т. ч. й ро­бо­ча до­кументація та роз­ра­хунки). Крім того, всупереч вимог п.2.15 ДБН А.2.2-3-2004, проектно-кошторисна документація (зо­крема, робочий проект) не за­тверджена представником Бу­ської міської ради.

На цьому і стало. Та жителі ву­лиці Терешкової не збира­ються зда­ватись, тому написали повтор­ну колективну скаргу, у якій ви­кла­ли усі свої невдо­во­лення та заува­ження сто­совно відновлення вулиці.

1. Просимо повернути бар­дюри і поставити їх на своє місце із збереженням зеленого газона.

2. Стік дощових вод із до­рожнього полотна забезпечити по трубах у закритому вигляді.

3. Встановити освітлення вулиці.

Крім цього мешканці вулиці просять:

а) встановити шлагбаум, який не будуть відкривати для проїзду по вулиці до організації "Олнова", а саме фур та грузових авто­машин;

б) заборонити паркування, стоянку автомобілів працівників "Олнови" та інших вздовж вулиці Терешкової, вста­новивши від­повідні знаки.

Невдоволення людей цілком зрозуміле, адже усі води, які на­копичуються на вулиці, просо­чуються у їхні колодязі. Бордюри, які зникли, стримували її, але тепер вона протікає під їхні будинки, які вже почали давати тріщини та руйнуватися.

Спіткала й інша біда, у їхніх підвалах з’я­ви­лась вода. Багатьом дове­лось поміняти підлогу, осідають фун­даменти будівель, тріскають сті­ни. Тому усі меш­канці проти ка­нави у відкритому вигляді.

До кого тільки не зверталися люди: навіть на телеканал "ZIK". Проте складається враження, що з ними "бав­лять­ся", киваючи один на другого.

Тому мешканці Те­реш­кової просять владоможців у найближ­чий час таки провести віднов­лювальні роботи на вулиці, адже нікому не по­трібні жертви чи трагедії, які можуть трапитися через не­виважені рішення та неза­вершені дії.

Марія ЧУБА

– від жителів вулиці