Головна Цікаво Про діяльність Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Про діяльність Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 Протягом попередніх років виконання функцій у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав) в Україні покладалося на різні міністерства, відомства, уповноважених на те суб’єктів. Це лише ускладнювало роботу державних органів і створювало перешкоди для належної реалізації громадянами своїх прав. Відтак в межах запровадженої адміністративної реформи в грудні 2010 було створено Державну реєстраційну службу України (Укрдержреєстр) – як центральний орган виконавчої влади. Таким чином, в Україні вперше за часи незалежності забезпечено "єдність" системи державної реєстрації прав, а реалізацію державної політики у відповідній сфері покладено на єдиний орган влади. Як відтепер працюватиме реєстраційна служба та які важливі завдання на неї покладено, дізнаємось у її керівника Мар’яни ШЕРЕМЕТИ.

 – Якою буде процедура реєстрації права власності, які документи для неї потрібні? 
 
 – Процедура визначена Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703. 
 
Так, для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку зацікавлена особа має звернутися до державного реєстратора прав з відповідною заявою, до якої додає документи. 
 
Загальними документами, які в обов’язковому порядку подаються для проведення державної реєстрації прав є: заява про державну реєстрацію; копії документа, що посвідчує особу заявника, реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України); документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав; документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита).
 
– Указом Президента України від 8.04.2011 Держземагентство було визначено органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру і, відповідно, здійснює державну реєстрацію права власності на земельні ділянки. В той же час з 2013 року це має робити Укрдержреєстр, що суперечить згаданому Указу. Як буде вирішуватися ця проблема?
 
– Насамперед ніякої проблеми не існує. На сьогодні Держземагентство здійснює державну реєстрацію земельних ділянок та державну реєстрацію прав на земельні ділянки згідно Положення про нього, затвердженого Указом Президента України. Водночас, відповідно до Указу Президента України від 5.10.2011 № 965/2011, який набирає чинності з 1.01.2013, повноваження Держземагентства в частині державної реєстрації прав на земельні ділянки припиняються. Тобто, за Держземагентством залишиться функція державної реєстрації самої земельної ділянки, як об’єкта нерухомості в Державному земельному кадастрі. У свою чергу Укрдержреєстр здійснюватиме державну реєстрацію прав на земельні ділянки.
 
– Тобто, Державний земельний кадастр буде функціонувати паралельно із Державним реєстром речових прав на нерухоме майно?
 
– Так. Ці дві системи будуть працювати паралельно. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) міститиме всю інформацію про речові права на земельні ділянки, а Державний земельний кадастр – інформацію про земельну ділянку, так би мовити "технічну інформацію". Водночас слід зазначити, що такі інформаційні системи працюватимуть саме паралельно, а не розрізнено чи в противагу одна одній. Так, Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Законом України "Про Державний земельний кадастр" передбачено взаємодію органів державної реєстрації прав та органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, у тому числі відомості, які мають передаватися, підстави такої передачі тощо. 
 
– Чи створено вже Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, а саме на земельні ділянки та об’єкти, що розташовані на них?
 
– Так, Державний реєстр прав як єдина державна інформаційна система, що має містити відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об’єкти та суб’єктів цих прав, вже існує. 
 
Наразі проводиться дослідна експлуатація вказаного реєстру, тобто перевіряється налагодженості системи передачі даних тощо.
 
– Куди мають звертатися власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення для отримання документів, що підтверджують право власності на землю?
 
– Зміни  у системі державної реєстрації прав стосуються також і порядку оформлення права власності на нерухомість, в тому числі і на земельні ділянки, з видачею відповідних свідоцтв. З 1.01.2013 замість державних актів про право власності на земельну ділянку органами державної реєстрації прав будуть видаватися свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
 
Так, свідоцтва про право власності на нерухоме майно формуватимуться в процесі державної реєстрації прав та видаватимуться державними реєстраторами разом із витягом з Державного реєстру прав. При цьому слід зазначити, що порядок оформлення права власності на землю з видачею відповідних свідоцтв не розрізняється в за¬лежності від цільового призначення земельної ділянки. 
 
– Чи вже перенесені в нову систему відомості про власників нерухомого майна тощо?
 
– Ні, Державний реєстр прав наразі не містить інформації про речові права на нерухоме майно. Його почнуть наповнювати відомостями з 1.01.2013, коли буде запроваджено державну реєстрацію прав за новими правилами. А саме по "заявочному" принципу, тобто державні реєстратори будуть наповнювати вказаний реєстр поступово, за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав.
 
– Яким чином буде відбуватися передача інформації із старих реєстрів до нового?
 
– Відповідно до законодавства у сфері державної реєстрації прав державні реєстратори будуть мати "онлайн" доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстраторами якого наразі є БТІ, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, тобто до реєстрів, держателями яких є Міністерство юстиції та Державна реєстраційна служба.
 
Що стосується Державного земельного кадастру, то передбачається, що інформація про земельні ділянки та речові права на них буде отримуватися державним реєстратором у режимі "запит-відповідь" за допомогою електронних каналів передачі даних. 
 
 Ірина КОРЧИНСЬКА