Головна Інтерв'ю Допомоги на дітей: кому, скільки і коли?

Допомоги на дітей: кому, скільки і коли?

Батьки, які мають дітей, здавалось би, уже знають все про види допомоги, яка їм належить. Адже уряд інформує про свої соціальні ініціативи на всіх сайтах, телеканалах і радіостанціях. Але іноді виникають нюанси, в яких не всі орієнтуються. Тим паче, що сума допомоги по кілька разів на рік змінюється. Якщо у минулі роки прожитковий мінімум в Україні змінювався щоквартально, йдеться про січень, квітень, липень, жовтень, то згідно статті 7 ЗУ "Про державний бюджет на 2013 рік" у цьому році він зростатиме двічі – з січня і з грудня. Отож з 1 січня на одну особу в розрахунку на місяць розмір прожиткового мінімуму – 1108 гривень, з 1 грудня – 1176 гривень. Для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років з 1 січня – 972 грн, з 1 грудня – 1032 грн, дітей від  6 до 18 років з 1 січня – 1210 грн, з 1 грудня – 1286 грн, працездатних осіб: з 1 січня – 1147 гривень, з 1 грудня – 1218 грн і осіб, які втратили працездатність, з 1 січня – 894 грн, з 1 грудня – 949 грн. Враховуючи зазначене, у 2013 році розміри деяких видів державної допомоги зросли. Про це розповідає заступник керівника управління соціального захисту Буської РДА Ганна Тарапата.

– Почнемо із допомоги у  зв'яз­ку з вагітністю та пологами?

– Так, із січня вона становить 286,75, а з грудня – 304,50 грн. Допомога при народженні першої дитини також зросла – це 29160 грн, а з грудня – 30960 грн, відповідно на другу дитину – 58320 грн та 61920 грн, і на третю та кожну наступну – 116640 грн та 123840 грн. Однора­зова що­місячна виплата на першу дитину – 810 (з грудня 860 грн); на другу – 1012,50 грн (1075 грн) і на третю і наступну – 1485 грн (1576,67 грн).

– Яка передбачена допомога по догляду за дитиною до до­сяг­нення нею трирічного віку?

– Мінімальна – 130 грн, мак­си­мальна з січня 1147 грн, з грудня – 1218 грн.

– Окремо розглянемо допо­мо­гу на дітей одиноким матерям.

– На дітей віком до 6 років мінімальний розмір допомоги становить 291,60 грн (з грудня 309,60 грн), максимальний – 486 грн (516 грн), дітей від 6 до 18 років – мінімальний – 363 грн (385,80 грн), максимальний – 605 грн (643 грн), і від 18 до 23 років – мінімальний 344,10 грн (365,40 грн), а макси­мальний – 573,50 грн (609 грн).

– Чи торкнулися зміни до­помоги на дітей, над якими вста­новлено опіку чи піклування?

– Так, відтепер максимальний розмір такої допомоги на дітей до 6 років – 1944 грн (а з грудня 2064 грн), а від 6 до 18 років – 2420 грн (2572 грн).

– А тимчасова державна до­по­мога дітям, батьки яких ухи­ляються від оплати аліментів, також зросла?

– Звісно, так на дітей до 6 років на сьогодні вона становить 291,60 грн, а з грудня – 309,60 грн, це мак­симальний  розмір, а на дітей від 6 до 18 років – 363 грн (385,80 грн).

– Не менш важливе питання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­ського піклування.

– З 1 січня максимальний розмір такої державної допомоги на дітей віком до 6 років – 1944 грн (з грудня 2064 грн), від 6 до 18 років – 2420 грн (2572 грн), від 18 до 23 років – 2294 грн (2436 грн).

Нагадаю, що збільшилась і що­місячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. Отже, з 1 січня це 1147 грн, з 1 грудня – 1218 грн.

– Відомо, що розмір державної со­ціальної допомоги малозабез­пе­ченим сім'ям у 2013 році не може бути більше, ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожитко­вого мінімуму для сім'ї. Отож, про які суми йдеться?

– З огляду на зазначене, рівні за­безпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соці­альної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2013 році становитимуть: для працездатних осіб з січня 240,87, з грудня – 255,78, для осіб, які втратили працездатність, та інва­лідів – 894,00 (949,00), для дітей  віком  до 6 років – 729,00 (774,00), від 6 до 18 років – 907,50 (964,50), від 18 до 23 років (за умови навчання)  – 860,25 (913,50).

– Не менш важливе питання – інваліди.

– Законом України "Про дер­жавну соціальну допомогу інвалідам з ди­тинства та дітям-інвалідам" визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з ди­тинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожит­кового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2013 році розрахову­ється з урахуванням норм вищезазна­ченого Закону та статтею 7 Закону України "Про Дер­жавний бюджет на 2013 рік" з ура­хуванням норм поста­нови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 "Деякі питання пен­сійного забезпе­чення громадян".

Отже, державна со­ціальна до­по­мога інва­лідам з ди­тинства І групи під­групи А з надбавкою на догляд ста­новить з січня 1564,50 грн, з грудня – 1660,75 грн; інвалідам з дитинства І групи під­групи Б з над­бавкою на догляд 1341,00 грн (1423,50 грн); інвалідам з дитин­ства ІІ групи, одиноким ін­валідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-со­ціальної екс­пертної комісії потребують постій­ного стороннього догляду з над­бав­кою на догляд – 894 грн (949 грн); ін­валідам з дитинства ІІІ групи, оди­ноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-со­ціальної експертної комісії потребують по­стій­ного стороннього догляду з надбавкою на догляд – 894 грн (949 грн); на дітей-інвалідів – 894 грн (949 грн); на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд – 1111,80 грн (1180,30 грн); на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 1230,80 грн (1307,30 грн); на дітей-ін­ва­лідів, захворювання яких пов'яза­не з Чорнобильською катастрофою, – 938,70 грн (996,45 грн); на дітей-інва­лідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд – 1424,70 грн (1512,45 грн); на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 1543,70 грн (1639,45 грн).

Ірина  ГАЄВСЬКА