Головна Культура Галицька Шевченкіана Володимира Супранівського

Галицька Шевченкіана Володимира Супранівського

У рік 200-ліття Тараса Шевченка редакція газети «Воля народу.» у четвертій книзі серії «Повернені із забуття» перевидала одну з перших поетичних антологій "На вічну пам'ять Тарасови Шевченкови", яка побачила світ ще у 1910 і повторно у 1911 роках у м.Золочів. Упорядником і видавцем її був наш земляк зі с.Соколівка Буського району Володимир Супранівський.

Володимир Супранівський, учасник визвольних змагань 1918-20 років, походив з відомої в Галичині сім'ї' ливарників церковних дзвонів. Його родовід був переплетений із родоводами М.Шашкевича, Я.Головацького, Й.Застирця. Ще перед Першою світовою війною працював у книгарні НТШ у Львові, займався літературною діяльністю.

Непоміченим дослідниками до нашого часу залишалося його ім'я, хоча в переліку видань творів, присвячених Т.Шевченкові, і виданому АН УРСР у 1963 р., зафіксовано його як упорядника одної з перших поетичних антологій. Видання В.Супранівського передували антології відомого українського бібліографа та критика Михайла Комарова (1912р, м.Одеса), про яке є згадка в "Шевченківському словнику". До речі, у передмові М.Комаров згадує саме про В.Супранівського, який в Галичині мав намір видати таку ж збірку, а також використав у своєму "Вінку Шевченкові" 8 творів із антології нашого земляка. Проте чомусь так сталося, що жоден із дослідників теми "Т.Шевченко і Західна Україна" довший час не спромігся згадати про роботу В.Супранівського, хоча її можна відшукати у відкритих фондах, зокрема ЛНБ НАНУ ім.В. Стефаника.

Повернув із забуття ім'я Володимира Супранівсько-го його земляк, соколівчанин, науковець Роман Баранський (1938-2010). За його ініціативи у редакції Буської районної газети "Воля народу" була заснована серія дослідницьких видань саме під назвою "Повернені із забуття" – про забутих в роки тоталітарного режиму наших земляків, які своєю діяльністю на ниві просвітницькій, красного письменства та у звитяжних воєнних змаганнях ціною власного життя творили Українську незалежну соборну державу. У першій книжці цієї серії "Ранній політ" (2006рік) були проаналізовані твори В.Супранівського, в т.ч. і детально – поетична антологія "На вічну пам'ять Тарасови Шевченкови" – у статті Романа Баранського "Незабудки у вінок поетові" (матеріали статті частково опубліковані у журналі "Брідщина", №5,1995р.).

Щодо спонукання В.Супранівського до складання антології, то Р.Баранський зауважує наступне: "На Золочівщині, куди входило багато сіл теперішнього Буського району, культ Т.Шевченка зростав поряд з посиленням боротьби з москвофільськими організаціями та ростом культу Маркіяна Шашкевича". До цього зумовила активна громадська діяльність соколівського священика Володимира Кальби, який, до речі, мав безпосередній стосунок до видання антології та був одним з організаторів спорудження пам'ятника М.Шашкевичу на Підлиській горі. Зауважимо й те, що чистий дохід від продажу книги, яка вийшла накладом у 5 тисяч примірників, призначався на будівництво пам'ятника Т.Шевченку у Києві.

Отож, у рік 200-ліття Т.Шевченка, зважаючи на суттєвий внесок у Галицьку Шевченкіану нашого земляка – Володимира Супранівського, – у 4 книзі серії "Повернені із забуття" передруковуємо його поетичну антологію "На вічну пам'ять Тарасови Шевченкови".

Книга видана за сприяння депутата

Львівської обласної ради Богдана Козака.

Микола Іванців